Notices
General Dodge Challenger Discussions Discuss anything related to the new Dodge Challenger within...

File Excel K Ton Lng Archives - K Ton Tin Lng

Old 04-16-2019, 08:39 PM
  #1  
Junior Member
Thread Starter
 
Join Date: Apr 2019
Location: Armenia
Posts: 1
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
Default File Excel K Ton Lng Archives - K Ton Tin Lng

File Excel ke toan tien luongMore info... Trong công on hc nu nh Anh ch cm thy c̣n cha nm vng, trng tâm s sp li cho bn hc mt khóa mi, t d bn bn công vic phi i công công vic na tháng Hà Ni, vào hc không theo kp phn k toán Misa bên ḿnh s gn cho bn hc li mà ko thu thêm hc phí.nhng h́nh thc tr lng trong t chc lng lu là khon tin mà công ty tr cho công nhân thc hành công vic theo tha thun. n v vi quyn tuyn la h́nh thc tr lngtheo thi ḱ, sn phm hay khoán. Nhng cn phi m bo ko c tt hn mc lng ti thiu.Tin lng ngày c tr cho 1 ngày làm vic. c xác nh trên h tng lng thung tháng chia cho s ngày làm vic thng nht trong tháng. Theo quy nh ca pháp lut mà doanh nghip chn lc, nhng ti a không.
Justinfooli is offline  
Related Topics
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
stevelegel
Challenger News
0
02-07-2009 01:44 PM


Quick Reply: File Excel K Ton Lng Archives - K Ton Tin Lng


Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service

© 2019 MH Sub I, LLC dba Internet Brands

 
  • Ask a Question
    Get answers from community experts
Question Title:
Description:
Your question will be posted in: